“Dairy done differently”

Holland Premium Dairy ziet wereldwijd de vraag naar verschillende melkstromen en daarmee de vraag naar specifieke zuivelproducten toenemen. De tijd van een anonieme melkplas ligt achter ons. De consument is zich steeds meer en meer bewust van wat hij eet en drinkt en wil daarin bediend worden met producten die daarop aansluiten en is tevens bereid daarvoor te betalen. Zo kennen we inmiddels in de markt o.a. Weidemelk, Bio-melk & Geitenmelk. Sinds 2014 heeft Holland Premium Dairy daar ook Jersey melk & A2 melk aan toegevoegd, van zowel Jersey als van Holstein Friesian koeien.

Een andere tendens die we zien en waar wij onderzoek naar doen is melk produceren met hogere gehaltes aan specifieke vitaminen en mineralen zoals Omega 3 & Omega-6, Vitamine D3 en E. Wij doen veel onderzoek naar voeding voor onze koeien en i.s.m. onze boeren kijken we o.a. specifiek naar voedingspatronen.